Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) είναι μια κοινότητα ανθρώπων που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με στόχο την ανάπτυξη, τη στήριξη, και την προώθηση της μουσικής στα ελληνικά σχολεία. Βάση των δραστηριοτήτων της ΕΕΜΑΠΕ αποτελεί η πεποίθηση ότι η μουσική εκπαίδευση είναι και πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των νέων, καθώς ενισχύει τη δημιουργικότητα των παιδιών και συμβάλλει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΜΑΠΕ δρα ως φορέας εκπαίδευσης, διοργανώνοντας ποικίλα σεμινάρια, συνέδρια, και εργαστήρια. Η πληθώρα των δραστηριοτήτων που διενεργούνται υπό την αιγίδα της Ένωσης μπορεί να απευθύνεται σε διάφορες ομάδες πληθυσμού: εκπαιδευτικούς, παιδιά, επιστήμονες ή μουσικόφιλους.

Επιπλέον, σε συνεργασία με διεθνείς και τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς, η ΕΕΜΑΠΕ προσφέρει εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής, όπως το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Μουσική Εκπαίδευση που συνδιοργανώνει με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Σημαντική είναι η δράση της ΕΕΜΑΠΕ και στον τομέα των εκδόσεων, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων: μουσική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, ψυχολογία, φιλοσοφία, σχεδιασμός μουσικών μαθημάτων και προγραμμάτων, ΕΕΜΑΠΕειδική αγωγή, και πολλά άλλα. Αξίζει εδώ να σημειωθεί μια σημαντική πρωτοβουλία της ΕΕΜΑΠΕ: το Hellenic Journal of Music, Education and Culture, ήτοι η Επιστημονική Έκδοση για τη Μουσική, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Πρόκειται για έναν δικτυακό τόπο ανοικτής πρόσβασης, όπου μπορεί κανείς να διαβάσει αλλά και να υποβάλει άρθρα, κριτικές και αναλύσεις που εμπίπτουν στους τομείς της μουσικής, της εκπαίδευσης, και του πολιτισμού. Επίσης, η ΕΕΜΑΠΕ εκδίδει το περιοδικό Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα, το οποίο πραγματεύεται διάφορα θέματα μουσικής παιδαγωγικής.

Το έργο της ΕΕΜΑΠΕ συντονίζεται από το Δ.Σ., μέλη του οποίου είναι καθηγητές μουσικής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, στην Ένωση μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για τη μουσική παιδαγωγική, και τη μουσική εν γένει, σε οποιαδήποτε σχολική βαθμίδα και αν ανήκει.